Constrangeri

II. Constrangeri

        Constructiile ce urmeaza a fi ridicate trebuie sa respecte toate regulamentele care se refera la terenul de constructie. Planul urbanistic general (P.U.G) poate fi modificat de planul urbanistic zonal (P.U.Z) dar si de cel de detaliu (P.U.D).

Principalele constrangeri sunt:
•    In ce domeniu urmeaza sa functioneze constructia.
•    Inaltimea maxima a imobilului exprimata atat in metri cat si in etaje.
•    Distanta dintre cladire si limitele terenului.
•    Procentul de ocupare al terenului (P.O.T).
•    Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T).
        P.U.Z - Plan Urbanistic Zonal
        Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localitatii din care face parte. Prin planul urbanistic zonal se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restrictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata.
        P.U.D - Plan Urbanistic de Detaliu
        Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General si Planului Urbanistic Zonal, explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. Planul urbanistic de detaliu reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire. Daca nu exista Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul respectiv, primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza Planului Urbanistic General si Planului Urbanistic Zonal.
        In functie de proprietatile terenului si specificatiile acestuia, precum si de constrangerile enumerate mai sus, se elibereaza, de catre primarie, un certificat de urbanism. Acesta este actul oficial care tine evidenta tuturor constragerilor (conditiilor de construire) care trebuiesc respectate pe un anumit teren.
        Alti factori importanti:
•    Orientarea fata de punctele cardinale
•    Natura geotehnica a terenului
•    Natura juridica a terenului
•    Utilitatile urbane
•    Caile de acces
        Proiectul unei case trebuie sa satisfaca o serie de standarde, precum: functionale, estetice, economice, structurale, ecologice, de durabilitate in timp, de orientare cardinala,de viteza de executie.