Autorizatia de construire

V. Autorizatia de construire este actul de autoritate al Administratiei Publice Locale, pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor si in baza caruia se pot executa lucrari de constructii.

        Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent (0,5%) din investitia autorizata. Atat autorizatia cat si certificatul de urbanism trebuie semnate de primar, arhitectul sef si secretarul primariei.
        Actele si documentele necesare obtinerii autorizatiei de construire:
•    cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie, inclusiv anexa
•    proiectul pentru autorizatia de constructie (arhitectura + specialitati conexe)
•    documentul de plata a taxei pentru emiterea autorizatiei de constructie,
•    actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructie
•    certificatul de urbanism
•    avizele si acordurile legale necesare, cerute prin certificatul de urbanism
•    declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului