Tarife

PROIECTUL (Proiect tehnic – PT)

   - Interventii posibile: repozitionarea sau modificarea dimensiunilor teraselor, modificari ale peretilor interiori fara a fi afectata structura de rezistenta, modificarea dimensiunilor sau a pozitiei golurilor etc.
   - in cazul in care modificarile sunt mai mari, dar se inscriu in anumite limite admisibile, pretul si termenul de livrare al proiectului se hotarasc de comun acord in urma unei discutii cu specialistii nostri.

Continut Proiecte

1. ARHITECTURA
Piese scrise:
- memoriu tehnic;

Piese desenate:
- planurile tuturor nivelelor;
- plan acoperis;
- sectiuni caracteristice;
- fatadele detaliate;

2. STRUCTURA DE REZISTENTA
Piese scrise
- memoriu tehnic;

Piese desenate
- plan de sapatura si fundatii, detalii caracteristice;
- planurile cofraj, armare + extrase de armaturi pentru toate planseele din beton armat;
- planurile cofraj, armare si detalii (sectiuni caracteristice) + extrase de armaturi pentru centuri, grinzi, stalpi, samburi din beton armat;
- detalii armare zidarie;
- plan si detalii sarpanta;
- alte detalii conform solutiei adoptate in proiect.

3. INSTALATIILE GENERALE AFERENTE CONSTRUCTIEI
- incalzire centrala (climatizare, ventilatii);
- electrice (220/380V) si curenti slabi (TV, telefonie);
- sanitare (apa, canal);
- gaze.

Sunt cuprinse solutionarile distincte ale fiecarui tip de instalatie aferenta constructiei si incintei, pana la racordul de canalizare si contoarele de bransament (electric, apa, gaze).

Piese scrise (intocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalatie in parte)
- memoriu tehnic si breviarul notelor de calcul pentru instalatia de incalzire;

Piese desenate (intocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalatie in parte):
- planurile tuturor nivelelor, cu traseele fiecarui tip de instalatie;

Toate planurile (cu exceptia detaliilor) sunt desenate la scara 1:50.