Certificat de urbanism

III. Certificat de urbanism

        Pentru a putea construi, modifica sau demola o cladire, din punct de vedere legal, este necesara o autorizatie de construire sau de demolare dupa caz.
        Pentru autorizarea constructiei unei cladiri aveti nevoie de actul de proprietate asupra terenului, intabulat la judecatorie, planul cadastral, o declaratie pe proprie raspundere ca terenul nu face obiectul nici unui proces aflat pe rol, o ridicare topometrica intocmita de un topometrist autorizat si un studiu geotehnic. In cazul in care terenul face parte din circuitul agricol, acesta trebuie scos din acest circuit pentru a se putea construi pe el.
        Pentru obtinerea acestei autorizatii trebuiesc parcursi trei pasi principali:
•    Obtinerea unui Certificat de Urbanism (C.U)
•    Obtinerea de diverse avize
•    Intocmirea Documentatiei pentru Autorizatie de Construire (D.T.A.C)
        Certificatul de urbanismeste actul prin care autoritatea responsabila cu construirea din zona dumneavoastra va instiinteaza ce si in ce conditii puteti construi. Durata legala de emitere a certificatului, masurata de la depunerea actelor, este de maxim 30 de zile.
        Depunerea actelor si obtinerea certificatului de urbanism poate fi facuta de catre noi sau de catre dumneavoastra. Certificatul de urbanism nu permite construirea, ci enumera doar actele necesare pentru a obtine autorizatia de construire.
        Actele si documentele necesare obtinerii certificatului de urbanism:
•    cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitarii actului
•    documentul de plata a taxei de eliberare a certificatul de urbanism
•    plan de incadrare in zona ( scara 1:5000 ), eliberat pe suport topografic si vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie si plan de situatie ( scara 1:1000, 1:1500);
•    act de proprietate sau alt titlu referitor la situatia juridica a terenului